+420 380 430 550
 
 
 
RTG Karel Zeman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentgen – servis Karel Zeman Jindřichův Hradec

 
 
 
Volejte revize RTG +420 380 430 550 nebo nás kontaktujte
 
 
 
Máte rentgenový přístroj a potřebujete odborně způsobilou osobu ke zkouškám a dohledu nad radiační ochranou? Karel Zeman provádí revizní činnost nejen v Jihočeském kraji, ale po celé ČR.

Provádím všechny zkoušky a servis potřebný pro používání zdrojů ionizujícího záření (ZIZ) pro diagnostické účely v medicíně. Dále vykonávám veškeré činnosti dohlížející osoby stanovené v programech zabezpečování jakosti, které jsou pro jednotlivá pracoviště schváleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Postarám se o vypracování dokumentace povolení RTG pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost a soustavný dohled nad radiační ochranou.

Při zkouškách a servisu dvou a více zařízení si lze domluvit individuální cenu.

Radiační ochrana

Vykonávám činnost dohlížející osoby v programech zabezpečování jakosti, které jsou pro jednotlivá pracoviště schváleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Svěřte mi dohled nad Vašimi zdroji ionizujícího záření.
 
 
 
Zkoušky rentgenových zařízení dle požadavků
 
  • přejímací zkoušky
  • zkoušky dlouhodobé stability
  • zkoušky provozní stálosti
  • pravidelné kontroly RTG pracovišť podle předpisů a vystavení protokolů
 
Zkoušky rentgenových zařízení dle požadavků
 
  • intraorální zubní RTG zařízení
  • panoramatická zubní RTG zařízení
  • skiagrafická a skiaskopická RTG zařízení
  • digitální subtrakční angiografie
  • počítačová tomografie
  • veterinární RTG zařízení
 
 
 
 
 

Radiační ochrana pro pracoviště radiologické, stomatologické, veterinární a nukleární medicíny

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nukleární medicína, zdravotnická technika

 
 

Kontakt

 
 
Karel Zeman
Tel.: +420 380 430 550
E-mail: zeman.karel1@seznam.cz

IČ: 63867516
DIČ: CZ6606271947
 
 
 
 

Objednejte přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servis rentgenových přístrojů nejen v okresech Jindřichův Hradec a České Budějovice, ale i v celé České republice

 
Sídlo: Komenského 386, 378 56 Studená
Pobočka: K Loučení 218, 373 24 Římov